Bokningsformulär

Kursen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. 

Då trycket är stort i anmälningarna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer.


Motorvård veteranfordon
Göteborg
2020-03-04 - 2020-03-05

Museum/förening/org
 
Kontaktperson
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Summa