Bokningsformulär

Kursen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. 

Då trycket är stort i anmälningarna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer.

Om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att debitera er för deltagaravgiften. Genom att meddela oss om ni inte kommer får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

OBS. I de fall vi behöver ändra kursen till webbinarium är kursen kostnadsfri!


Söka pengar-kurs
WEBBINARIUM
2020-12-03 - 2020-12-03

Tillfället är fullbokat