Anmälan

Styrelsen kallar till digitalt årsmöte 2021 via Microsoft Teams. 
Årsmötet ska behandla verksamhetsåren 2019 och 2020. 
Välkomna!


Vännernas årsmöte
WEBBINARIUM
2021-03-23 - 2021-03-25

Kund