Bokningsformulär

Träffen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer, museer på regional och nationell nivå samt organisationer som är insatta i det aktuella ämnet. 

Om ni anmält er och inte kan närvara ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att debitera er för deltagaravgiften. Genom att meddela oss om ni inte kommer får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

 

UTVECKLINGSFORUM: För arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar
Norrköping
2022-04-01 - 2022-04-01

Museum/förening/org
 
Kontaktperson
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Summa