Bokningsformulär

Kursen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. 

Då trycket är stort i anmälningarna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer.

Om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att debitera er för deltagaravgiften. Genom att meddela oss om ni inte kommer får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

 

 

Stärk engagemanget!
Stockholm
2023-03-30 - 2023-03-30

Museum/förening/org
Kontaktperson
Deltagare
Frågor
Summa
Lägg till deltagare för att visa totalpris