Bokningsformulär

Kursen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. 

Då trycket är stort i anmälningarna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer.

Om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro debiteras ni 200 kr. Genom att meddela oss får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

Hitta era berättelser – introduktionskurs till skrivande
Stenstorp
2024-03-07 - 2024-03-07

Tillfället är fullbokat