Anmälan till Träningsgrupp Röd VT 2024

Nedan fyller du i de uppgifter som krävs. Bokar ni in er för ett familjemedlemskap kan du anmäla flera barn till samma träningsgrupp.
Vill du som förälder också vara med och träna ska du antingen göra anmälan för samma grupp eller för den grupp som passar dig.

Hur du betalar medlemskapet kommer att framgå i bekräftelsen.

Familj
Kontaktperson ev. målsman
Deltagare
Format: YYYYMMDD-XXXX