SFOG fortbildningskurs

Anmälan till:

SFOG Fortbildningskurs Högriskobstetrik

2021-05-03 - 2021-05-06, 00:00-00:00

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Obstetrikenheten,

Platser:

30 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:

2020-12-01

Kontaktinfo:

Tillfället är fullbokat