SFOG fortbildningskurs

Anmälan till:

Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

2021-03-18 - 2021-03-19, 00:00-00:00

Plats: , ,

Platser:

5 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:

2020-12-01

Kontaktinfo:

Kund
 
Rubrik
 
Deltagare
 
Betalning
Standardpris, 10000 kr