Vid fulltecknad kurs, tag kontakt med kursledningen för eventuell reservplats.