Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Datum: 2020-01-28-2020-01-29
Plats: Stockholm 

Har du frågor?
Linnea Magnusson
linnea.magnusson@bbm.bonnier.se
073-558 75 63

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 16900 kr exkl moms