Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Datum: 2020-03-12-2020-03-12
Plats: Stockholm 

Har du frågor?
Linnea Magnusson
linnea.magnusson@bbm.bonnier.se
073-558 75 63

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms