Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Datum: 2020-09-09-2020-09-09
Plats: Stockholm 

Har du frågor?
Linnea Magnusson
linnea.magnusson@bbm.bonnier.se
073-558 75 63

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms