Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Datum: 2021-03-09-2021-03-10
Plats: Lärarledd onlineutbildning (10 % lägre pris)

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 15210 kr exkl moms