Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Datum: 2021-05-18-2021-05-19
Plats: Lärarledd onlineutbildning

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 16900 kr exkl moms