Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Tillitsbaserad styrning och ledning – implementering i praktiken

Datum: 2021-05-25-2021-05-25
Plats: Online

Har du frågor?
info.utbildning@dagensmedicin.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 7900 kr exkl moms