Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Datum: 2021-09-23-2021-09-23
Plats: Lärarledd onlineutbildning

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms