Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Datum: 2021-11-23-2021-11-24
Plats: Stockholm

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

 

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 16900 kr exkl moms