Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Fastighetsägarens ansvar – från byggregler till förvaltning

Datum: 2021-11-25-2021-11-25
Plats: Stockholm

Har du frågor?
info.akademi@fastighetsnytt.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms