Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Datum: 2022-02-08-2022-02-08
Plats: Stockholm

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms