Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Tillitsbaserad styrning och ledning – implementering i praktiken

Datum: 2022-03-08-2022-03-08
Plats: Göteborg

Har du frågor?
info.utbildning@dagenssamhalle.se

 

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 8900 kr exkl moms