Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Klimatanpassa markbyggandet – hantera och förebygg risker för ras, skred och erosion

Datum: 2022-04-07-2022-04-07
Plats: Stockholm

Har du frågor?
info.akademi@fastighetsnytt.se

Kund
 
Deltagare
 
Lägg till fler deltagare
Frågor
 
Betalning
Per person, 9900 kr exkl moms