Anmälan

Välkommen att anmäla dig till:
Mångfald och inkludering i praktiken

Datum: 2022-10-26-2022-10-26
Plats: Stockholm

Har du frågor?
info.utbildning@aktuellhallbarhet.se

Kund
Deltagare
Frågor
Betalning
Per person, 9900 kr exkl moms
Lägg till deltagare för att visa totalpris