Anmälan är stängd till Trygg av kunskap den 2022-11-22.
Kontakta support@betaniastiftelsen.nu för en intresseanmälan. 
 
Ta gärna del av våra andra utbildningar och föreläsningar på betaniastiftelsen.nu.

Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av kommande kurstillfällen.