Anmälan är stängd till Undersköterskans roll i palliativ vård - Att sitta vak, vad innebär det? den 2023-03-29.
Kontakta support@betaniastiftelsen.nu för en intresseanmälan. 
 
Ta gärna del av våra andra utbildningar och föreläsningar på betaniastiftelsen.nu.

Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av kommande kurstillfällen.