Bokningsformulär

Samtal som räddar liv - suicidprevention genom meningsskapande möten

Kursen är tillgänglig i 60 dagar från anmälan.

Dina uppgifter om postnummer och ort samlas endast för statistik och kan ej kopplas till ditt namn eller utvärdering.
Ort: Digitalt

Kund