Anmälan är stängd. Men det kan finnas plats kvar! 
Kontakta info@betaniastiftelsen.nu för en intresseanmälan. 

 

Ta gärna del av våra andra utbildningar och föreläsningar på betaniastiftelsen.nu