Anmälan är stängd till Lindring bortom boten -Kultur, identitet och andlig mångfald vid obotlig sjukdom den 2023-11-15.
Kontakta support@betaniastiftelsen.nu för en intresseanmälan. 
 
Ta gärna del av våra andra utbildningar och föreläsningar på betaniastiftelsen.nu.

Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av kommande kurstillfällen.