Anmälan till Att hålla en hybrid kretsstämma


Kursen ger utförlig information om vad kretsstyrelser/presidier behöver tänka på vid genomförande av en kretsstämma med fokus på digitala kretsstämmor. Kursen baseras på genomgång med inslag av tips och råd samt att deltagare själva får testa och ställa frågor.

Plats: Online Microsoft Teams
Startdatum och tid: 2021-11-25 18:00
Slutdatum och tid: 2021-11-25 19:00


Sista dag för anmälan:  


Förkunskaper:
Följande kurser. Kurserna finns som webbkurser i Learnster (följ länken och skapa ett konto om du inte redan har ett).

  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden


Målgrupp:
Kursen riktar sig till kretsar som ska genomföra kretsstämmor. Vi ser gärna att ni är flera som deltar från varje krets.
 
När du deltar på en kurs för Svenska Röda Korset erbjuds du som ny medlem ett års gratis medlemskap. Ett enkelt sätt att stödja världens största organisation som jobbar i kris och konflikt. För att ta del av detta, kryssa i rutan längst ner och ange ditt personnummer.

Genom att ange dina uppgifter godkänner du att du kan bli kontaktad av Svenska Röda Korset samt att vi, vid kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär. Svenska Röda Korset värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Du kan läsa mer på https://www.rodakorset.se/personlig-integritet/

Deltagare
 
För statistik behöver vi veta:
 
Kostnadsfritt medlemskap i Svenska Röda Korset
 
Målgrupp