Anmälan till Att leda utifrån grundprinciperna


Kursen ger en fördjupning av och diskussion om grundprinciperna utifrån ett ledarperspektiv. Vi pratar om vilka fallgropar som finns och hur vi kan undvika dessa.

Kursen baseras på korta föreläsningsavsnitt, diskussion i grupp samt deltagarnas frågor.

Plats: Online Zoom
Startdatum och tid: 2021-11-11 18:00
Slutdatum och tid: 2021-11-11 19:00


Sista dag för anmälan: 2021-11-09 


Förkunskaper:
Kurserna (finns som webbkurser i Learnster):

  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden


Målgrupp:
Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilligledare och verksamhetschefer i krets.
 
När du deltar på en kurs för Svenska Röda Korset erbjuds du som ny medlem ett års gratis medlemskap. Ett enkelt sätt att stödja världens största organisation som jobbar i kris och konflikt. För att ta del av detta, kryssa i rutan längst ner och ange ditt personnummer.

Genom att ange dina uppgifter godkänner du att du kan bli kontaktad av Svenska Röda Korset samt att vi, vid kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär. Svenska Röda Korset värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Du kan läsa mer på https://www.rodakorset.se/personlig-integritet/

Deltagare
 
För statistik behöver vi veta:
 
Kostnadsfritt medlemskap i Svenska Röda Korset
 
Målgrupp