Anmälan till Arbetsmiljö - Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete


I den här fördjupningskursen kommer vi att gå igenom hur du kan arbeta med arbetsmiljön i kretsen. Kursen ger dig en introduktion i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Plats: Online Zoom
Startdatum och tid: 2021-10-13 18:00
Slutdatum och tid: 2021-10-13 19:30


Sista dag för anmälan:  


Förkunskaper:
Kurserna (finns som webbkurser i Learnster):

  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden
Kan också vara fördel att ha deltagit på kursen:


Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig med arbetsgivaransvar som förtroendevald eller anställd chef i krets. 
 
När du deltar på en kurs för Svenska Röda Korset erbjuds du som ny medlem ett års gratis medlemskap. Ett enkelt sätt att stödja världens största organisation som jobbar i kris och konflikt. För att ta del av detta, kryssa i rutan längst ner och ange ditt personnummer.

Genom att ange dina uppgifter godkänner du att du kan bli kontaktad av Svenska Röda Korset samt att vi, vid kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär. Svenska Röda Korset värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Du kan läsa mer på https://www.rodakorset.se/personlig-integritet/

Deltagare
 
För statistik behöver vi veta:
 
Kostnadsfritt medlemskap i Svenska Röda Korset
 
Målgrupp