Anmälan till Att rekrytera och behålla frivilliga


Kursen Att rekrytera och behålla frivilliga ger en introduktion till frivilligcykeln med fokus på rekrytering, introduktion och vad du behöver tänka på för att behålla frivilliga. Kursen kommer att visa på vikten av att rekrytera till ett specifikt uppdrag samt ge konkreta verktyg, tips och hänvisning till material som stärker planering och genomförande av frivilligrekrytering och tips på vad man ska tänka på när nya och befintliga frivilliga ska samlas kring uppdraget. De olika avsnitten i kursen genomsyras av Röda Korsets idé och grundprinciper som attraktionskraft och drivkraft.

Plats: Online Zoom
Startdatum och tid: 2021-09-27 18:00
Slutdatum och tid: 2021-09-27 19:30


Sista dag för anmälan: 2021-09-25 


Förkunskaper:
Kurserna (finns som webbkurser i Learnster):

  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden


Målgrupp:
Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda i krets.
 
När du deltar på en kurs för Svenska Röda Korset erbjuds du som ny medlem ett års gratis medlemskap. Ett enkelt sätt att stödja världens största organisation som jobbar i kris och konflikt. För att ta del av detta, kryssa i rutan längst ner och ange ditt personnummer.

Genom att ange dina uppgifter godkänner du att du kan bli kontaktad av Svenska Röda Korset samt att vi, vid kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär. Svenska Röda Korset värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Du kan läsa mer på https://www.rodakorset.se/personlig-integritet/

Deltagare
 
För statistik behöver vi veta:
 
Kostnadsfritt medlemskap i Svenska Röda Korset
 
Målgrupp