Anmälan till Informatörsutbildning Första hjälpen för alla

Efter genomgången informatörskurs ska du kunna genomföra Svenska Röda Korsets grundläggande informationstillfällen i Första hjälpen för alla.
Kursen bygger på Svenska Röda Korsets plattform för lärande. 

Kursen sträcker sig över två dagar och bygger på aktivt deltagande. Kursen omfattar såväl teoretiska avsnitt som praktiska övningar.
Du får stöd och återkoppling av våra pedagogiska handledare löpande under kursen.


Utbildningen genomförs på svenska. Vid behov kan språkstödjare/tolk anlitas. 


Första hjälpen för alla är en kretsledd verksamhet. Som informatör skall du vara frivillig i en krets. 

Plats:

Scandic Star Sollentuna
Aniaraplatsen 8
19121
Stockholms län, Sollentuna

Startdatum och tid: 2022-10-15 10:00

Slutdatum och tid: 2022-10-16 16:00
 

När du deltar på en kurs för Svenska Röda Korset erbjuds nya medlemmar ett års gratis medlemskap. Ett enkelt sätt att stödja världens största organisation som jobbar i kris och konflikt. För att ta del av detta, välj alternativet JA i rullistan och ange ditt personnummer samt din adress. 

  

Genom att ange dina uppgifter godkänner du att du kan bli kontaktad av Svenska Röda Korset samt att vi, vid kurser finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär. Svenska Röda Korset värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Du kan läsa mer 

 

på  https://www.rodakorset.se/personlig-integritet/


Krets
Frivilligledare
Deltagare
För vår statistik behöver vi veta:
 
Kostnadsfritt medlemskap i Svenska Röda Korset