Anmälan

Anmälan till:
Sjuksköterskedagarna 2022
2022-10-03 - 2022-10-04, 09:00-15:00
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm


De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan till konferensen är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt deltagande vid konferensen.
Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen (PuL).
Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter.
Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna.

Kund
Deltagare
Frågor
Betalning
Lägg till deltagare för att visa totalpris