Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2019-11-26 - 2019-11-28, 12:00-15:00
Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

Syfte

Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen.

Att ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.

coursegoal

Målgrupp

• Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter.

• Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.

Antal deltagare 

20, jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift 

I kursavgiften (4000 kr.) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd 

Kursen startar den 24 november kl. 11.00 och slutar den 26 november kl.15.00

Anmälan och bekräftelse

Vid många sökande kan anmälan till kursen stängas innan sista anmälningsdatum.

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Ulrika Peetz-Hansson, R-DAS Södra sjukvårdsregionen.

E-post: Ulrika.Peetz-Hansson@skane.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Avancerad Donationsutbildning

Datum:
2019-11-26 - 2019-11-28, 12:00-15:00

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
20 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-09-25

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se