Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 11 oktober Linköping
2019-10-11 - 2019-10-11, 09:00-16:00
Plats: Stora hotellet, Stora Torget 9, 582 19 Linköping

 

 

Arrangör: Vävnadsrådet, GeBlod, Universitetssjukhuset i Linköping och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

coursegoal

Kostnad: Kursavgift 1000 kr. Lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: 

Frågor gällande programmet kontakta Marie Trinks, BMA, Metodansvarig, Universitetssjukhuset i Linköping.
Mail: marie.trinks@regionostergotland.se

Frågor gällande anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.


BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 11 oktober Linköping

Datum:
2019-10-11 - 2019-10-11, 09:00-16:00

Adress:
Stora hotellet, Stora Torget 9, 582 19 Linköping

Platser:
24 av 22 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-09-09

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se