VävnadsrådetAnmälan till:
BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 11 oktober Linköping
2019-10-11 - 2019-10-11, 09:00-16:00
Plats: Stora hotellet, Stora Torget 9, 582 19 Linköping

 

Arrangör: Vävnadsrådet, GeBlod, Universitetssjukhuset i Linköping och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

Program

08:30 - 09:00

Inregistrering och kaffe

 

09:00 - 09:10

Välkommen

 

09:10 - 10:10

Nationell samordning

GeBlod kommunikation, SweBA

Enisa Deumic

10:10 - 10:15

Bensträckare

 

10:15 - 10:45

Samtalsteknik och bemötande

Kursledningen

10:45 - 12:00

Hur tolkar blodgivarna frågorna

inför en blodgivning

Kursledningen

12:00 - 13:00

Lunch

Kursledningen

13:00 - 14:30

Fallbeskrivningar, intervjuer

och diskussion

 

15:00 - 15:45

Organdonation

NIVA, US

15:45 - 16:00

Avslutning och utdelning

av kursintyg

Kursledningen

 


Kostnad: Kursavgift 1000 kr. Lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: 

Frågor gällande programmet kontakta Marie Trinks, BMA, Metodansvarig, Universitetssjukhuset i Linköping.
Mail: marie.trinks@regionostergotland.se

Frågor gällande anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.


BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 11 oktober Linköping

Datum:
2019-10-11 - 2019-10-11, 09:00-16:00

Adress:
Stora hotellet, Stora Torget 9, 582 19 Linköping

Platser:
0 av 22 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-09-09

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Deltagaravgift, 1000 kr