Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Kurs inom Riskbedömning
2019-10-08 - 2019-10-08, 09:00-15:30
Plats: Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

 

 

Syfte:

Utbildningen bygger vidare på valideringsdagen (12/9-18) med fokus på riskbedömning för ATMP. Deltagaren kommer att få en inblick i vad riskbaserat tänkande är, hur man kan applicera det på sin verksamhet och vilka verktyg som finns tillgängliga. Kursen kommer att hållas på Engelska.

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig både till anställda inom landsting och företag. Följande roller verksamma inom ATMP.

-          Sakkunniga, kvalitetsansvariga och medicinskt ansvariga

-          Personal inblandad i läkemedelstillverkning enligt GMP inom ATMP

-          Sponsorer, prövare vid klinisk läkemedelsprövning inom ATMP

coursegoal

Deltagaravgift:

Utbildningsdagen finansieras av Vävnadsrådet/VOG Cell och SweLife. Dagen är kostnadsfri, förutom vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart då det debiteras 1000 kr. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Utbildningssamordnare: Marie Westman, KCC och Chatarina Lindborg, Vävnadsrådet

 

Program:

09.00-09.30 Frukost och Registrering

09.30-12.00 Patric Ginty (Catapult) Risk based approach and ATMP according to GCP and EMA

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Tools for Risk Assessment

14.00-14.30 Fika

14.30-15.30 How to make a Risk Assessment


Kurs inom Riskbedömning

Datum:
2019-10-08 - 2019-10-08, 09:00-15:30

Adress:
Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

Platser:
41 av 43 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-09-22

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se