Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2020-05-26 - 2020-05-28, 12:00-15:30
Plats: Hotel von Kraemer, von Kraemers allé 26, 752 37 Uppsala

 

Syfte

Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen.

Att ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.

coursegoal

Målgrupp

• Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter.

• Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.

Antal deltagare

20, jämt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift

I kursavgiften som är 4000 kr. ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar den 26 maj vid lunchtid och slutar den 28 maj  kl.15.30.

Anmälan och bekräftelse

Vid många sökande kan anmälan till kursen stängas innan sista anmälningsdatum.

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av:   Christina Andréasson, transplantationskoordinator, OFO Mellansverige/Uppsala

E-post:  christina.andreasson@akademiska.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Avancerad Donationsutbildning

Datum:
2020-05-26 - 2020-05-28, 12:00-15:30

Adress:
Hotel von Kraemer, von Kraemers allé 26, 752 37 Uppsala
Vägbeskrivning

Platser:
16 av 22 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-03-02

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se