VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
EDHEP European Donor Hospital Education Programme
2020-10-01 - 2020-10-02, 09:00-15:30
Plats: Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro

 

Vad är EDHEP?

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att ni är närvarande hela dagarna.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte

• Att öka medvetenheten om hur sjukvårdspersonalen använder sig själva, sina egna kunskaper och erfarenheter i mötet med människor i kris.

• Att öka insikten om hur personalen kan underlätta närståendes möjlighet till krisbearbetning.

• Att träna förmågan att ge dödsbesked och samtala om donation.

Kursinnehåll

• Känslor som väcks vid förlust av närstående.

• Personliga och professionella reaktioner som väcks vid mötet med sörjande människor.

• Vägar för läkare och sjuksköterskor att stödja och ta hand om närstående i svåra och krisartade situationer som exempelvis plötsliga och oväntade besked/dödsfall.

• Att skilja på personliga reaktioner och ett professionellt bemötande.

• Närståendes erfarenheter och tankar.

• Rollspel.

• Lagstiftning och föreskrifter. 

Kursledning

Seminarieledarna har skilda bakgrunder och de är verksamma som psykologer, kuratorer, sjukhuspräster, läkare, sjuksköterskor, koordinatorer, men alla är på ett eller annat sätt verksamma inom donationsfältet. 

Målgruppen

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård (IVA, Niva, Thiva, Biva, Briva och ECMO) som möter och tar hand om sörjande närstående. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

EDHEP ingår som delmål i ST-utbildningen


Anmälan och bekräftelse 

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursen kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle

 

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

 

Väl mött till EDHEP 

KursinformationSedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret. Uppgifter om allergier/specialkost lämnas ut till konferensanläggning inför utbildningstillfället med raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.se


EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Datum:
2020-10-01 - 2020-10-02, 09:00-15:30

Adress:
Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro
Vägbeskrivning

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2020-08-13

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se

Tillfället är fullbokat