VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal den 12-13 november 2020
2020-11-12 - 2020-11-13, 10:00-15:00
Plats: Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås

 

 

Syfte med kursen:
Att ge grundläggande kunskaper i donationsfrågor/donatorvård.

 

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar inom intensivvården.

Utbildningen ingår som delmål i ST- utbildningen

Program

Dag 1 - Torsdag den 12 november

 09.30 -10.00  Kaffe och registrering

10.00 -10.20   Välkomna  Kursledningen

10.20 -11.30   Donationsprocessen  Pia Löwhagen Hendén

11.30 -12.15   En anhörigs berättelse om donation  Madelene Johannisson 

12.15 -13.15   Lunch

13.15 -14.15   Donationsprocessen  Pia Löwhagen Hendén

14.15 - 15.00  Hjärndödsdiagnostik  Joakim Sivik 

15.00 -15.20   Fika

15.20 -16.20   Gr. 1 & 2 Workshop hjärndödsdiagnostik  Pia Löwhagen Hendén /Joakim Sivik

15.20 -16.20  Gr. 3 & 4 Samtal om donation, film och diskussion  Ingrid Sandgren/Nina Ulin

16.20 -17.20   Gr. 3 & 4 Workshop hjärndödsdiagnostik  Pia Löwhagen Hendén /                                                                                                                 Joakim Sivik

16.20 -17.20  Gr 1 & 2 Samtal om donation, film och diskussion  Ingrid Sandgren/Nina Ulin

19.30             Middag

 

Dag 2 – Fredag 13 november

08.00 - 09.00   DCD  Ingrid Sandgren

09.00 - 09.50   Vävnadsdonation  Nina Ulin

09.50 -10.15   Kaffe

10.15 -11.15   Anhörigas upplevelse av donation  Linda Gyllström Krekula

11.15 -12.00   Organkoordinering  Matilda Proos

12.00 -13.00   Lunch

13.00 -13.50  Transplantationskirurgi/resultat  Ulrika Skogsberg

13.50 -14.30  En transplanterad persons berättelse

14.30 -15.00  Diskussion, Kursintyg  Kursledning

 

Kostnad:
Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av överläkare Pia Löwhagen Hendén, pia.lowhagen@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret. Uppgifter om allergier/specialkost lämnas ut till konferensanläggning inför utbildningstillfället med raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.se


Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal den 12-13 november 2020

Datum:
2020-11-12 - 2020-11-13, 10:00-15:00

Adress:
Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås
Vägbeskrivning

Platser:
18 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-09-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare