VävnadsrådetAnmälan till:
Process and product characterization of ATMPs: an introduction
2020-10-14 - 2020-10-14, 09:00-15:30
Plats: Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

 

Syfte:
Utbildningen kommer att ta upp hur man identifieras s.k. critical quality attributes (CQAs), critical process parameters (CPPs), och critical material attributes (CMAs), och baserat på det vilken kontrollstrategi man bör tillämpa. En ex-vivo genterapiprodukt kommer att användas som ett exempel. Kursen kommer även att behandla Target Product Profile (TPP) och Quality Target Product Profile (QTPP). Kursen kommer att hållas på Engelska.

 

Läkemedelsverket kommer att medverka och delge aktuell information.

Målgrupp:
Kursen vänder sig både till anställda inom landsting och företag. Följande roller verksamma inom ATMP.

-  Sakkunniga, kvalitetsansvariga och medicinskt ansvariga

-  Personal inblandad i läkemedelstillverkning enligt GMP inom ATMP

-  Sponsorer, prövare vid klinisk läkemedelsprövning inom ATMP

 

Kursarrangör: Vävnadsrådet/VOG Cell och SWELife

Deltagaravgift: Utbildningsdagen finansieras av Vävnadsrådet/VOG Cell och SweLife. Dagen är kostnadsfri, förutom vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart då det debiteras 1000 kr. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Utbildningssamordnare: Marie Westman, KCC och Chatarina Lindborg, Vävnadsrådet


Program: Prel

9.30-10.00 Breakfast and Registration

10.00–11.30 Process and product characterization of ATMPs: an introduction - Karin Hoogendoorn

11.30 -12.30 Lunch

12.30 -14.00 Process and product characterization of ATMPs: an introduction part 2 - Karin Hoogendoorn

14.00-14.30 Fika

14.30-15.30 Information from Swedish MPA


Anmälan: Senast 1 september 2020 (antalet platser är begränsat och kursarrangören förbehåller sig rätten att fördela kursplatserna utifall platsbrist uppstår).Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret. Uppgifter om allergier/specialkost lämnas ut till konferensanläggning inför utbildningstillfället med raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Process and product characterization of ATMPs: an introduction

Datum:
2020-10-14 - 2020-10-14, 09:00-15:30

Adress:
Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

Platser:
40 av 65 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-09-01

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Ingen kostnad, 0 kr