VävnadsrådetAnmälan till:
Process and product characterization of ATMPs: an introduction
2020-10-14 - 2020-10-14, 09:00-15:30
Plats: , ,

Kursen Process and product characterization of ATMPs: an introduction den 14 oktober kommer göras om till en webbutbildning pga. av rådande läge gällande Covid-19. Mer information kommer att ges i slutet av september Kursledningen grundar sitt beslut på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Webbutbildningen kommer att vara kostnadsfri. Anmälningstiden förlängas till 7 oktober 2020.


Syfte:
Utbildningen kommer att ta upp hur man identifieras s.k. critical quality attributes (CQAs), critical process parameters (CPPs), och critical material attributes (CMAs), och baserat på det vilken kontrollstrategi man bör tillämpa. En ex-vivo genterapiprodukt kommer att användas som ett exempel. Kursen kommer även att behandla Target Product Profile (TPP) och Quality Target Product Profile (QTPP). Kursen kommer att hållas på Engelska.

 

Läkemedelsverket kommer att medverka och delge aktuell information.

 

Målgrupp:
Kursen vänder sig både till anställda inom landsting och företag. Följande roller verksamma inom ATMP.

-  Sakkunniga, kvalitetsansvariga och medicinskt ansvariga

-  Personal inblandad i läkemedelstillverkning enligt GMP inom ATMP

-  Sponsorer, prövare vid klinisk läkemedelsprövning inom ATMP

 

Kursarrangör: Vävnadsrådet/VOG Cell och SWELife


Utbildningssamordnare: Marie Westman, KCC och Chatarina Lindborg, VävnadsrådetProgram:  Under omarbetning, mer information kommer i slutet av september.


Anmälan: Senast 7 oktober 2020 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress Catharina.lindborg@skane.se
 


Process and product characterization of ATMPs: an introduction

Datum:
2020-10-14 - 2020-10-14, 09:00-15:30

Adress:
, ,

Platser:
56 av 65 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-10-07

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Ingen kostnad, 0 kr