VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
EDHEP European Donor Hospital Education Programme.
2020-11-05 - 2020-11-06, 09:00-15:30
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, 243 23 Höör

 

Vad är EDHEP
EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att ni är närvarande hela dagarna.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte:

Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl. a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.

  

Kursinnehåll

• Känslor som väcks vid förlust av närstående.

• Personliga och professionella reaktioner som väcks vid mötet med sörjande människor.

• Vägar för läkare och sjuksköterskor att stödja och ta hand om närstående i svåra och krisartade situationer som exempelvis plötsliga och oväntade besked/dödsfall.

• Att skilja på personliga reaktioner och ett professionellt bemötande.

• Närståendes erfarenheter och tankar.

• Rollspel.

• Lagstiftning och föreskrifter. 

Kursledning
Seminarieledarna har skilda bakgrunder och de är verksamma som psykologer, kuratorer, sjukhuspräster, läkare, sjuksköterskor, koordinatorer, men alla är på ett eller annat sätt verksamma inom donationsfältet. 

Målgrupp:

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård (IVA, Niva, Thiva, Biva, Briva och ECMO) som möter och tar hand om sörjande närstående. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras. 

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

EDHEP ingår som delmål i ST-utbildningen

Plats:

Åkersberg kursgård, Höör.

 

Arrangör:

Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö och vävnadsrådet.

Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.

Anmälan och bekräftelse
Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursen kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Väl mött till EDHEP 

KursinformationSedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret. Uppgifter om allergier/specialkost lämnas ut till konferensanläggning inför utbildningstillfället med raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.se


EDHEP European Donor Hospital Education Programme.

Datum:
2020-11-05 - 2020-11-06, 09:00-15:30

Adress:
Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, 243 23 Höör
Vägbeskrivning

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2020-09-01

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Rubrik
 
Deltagare