VävnadsrådetAnmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2020-04-01 - 2020-04-01, 09:00-16:00
Plats: Konferensservice SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 5,, 214 28 Malmö

 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (nationella vävnadsrådet) och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

Prel. program

08:30- 09:00

Inregistrering och kaffe


09:00 - 09:30

Välkommen


09:30 - 10:00

Organdonation


10:00 - 12.00


Fallbeskrivningar och hur vi bemöter våra blodgivare

  

12.00 - 13.00

Lunch

 

13:00 - 14:00

Samordning enligt Handbok för Blodcentralen

 

14:00 -14:20

ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet


14:20 -14:40

Fika

 

14:40 -15:40

Kommunikation 


15:40 -16:00 Sammanfattning av dagen, avslut
 
   


Kursavgift:  1 000 kr. då lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning:  Silke Blömer, Viveca Klasson, Ritva Pyykkö och Emma Eriksson. 

Information angående anmälan kontakta

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2020-04-01 - 2020-04-01, 09:00-16:00

Adress:
Konferensservice SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 5,, 214 28 Malmö

Platser:
3 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-02-27

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Deltagaravgift, 1000 kr