Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2020-04-01 - 2020-04-01, 09:00-16:00
Plats: Konferensservice SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 5,, 214 28 Malmö

 

 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (nationella vävnadsrådet) och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

coursegoal

Kursavgift:  1 000 kr. då lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning:  Silke Blömer, Viveca Klasson, Ritva Pyykkö och Emma Eriksson. 

Information angående anmälan kontakta

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.

Vid specifika önskemål gällande deltagande måste utbildningssamordnaren kontaktas.  

 

Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2020-04-01 - 2020-04-01, 09:00-16:00

Adress:
Konferensservice SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 5,, 214 28 Malmö

Platser:
20 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-02-27

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se