VävnadsrådetAnmälan till:
Specialkurs i vävnadsdonation 2020
2020-09-23 - 2020-09-25, 12:00-12:00
Plats: Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

 

Arrangörer

Vävnadsrådet (SKR) och Rättsmedicinalverket i samarbete med Vävnadsbanken i Lund.


Målgrupp

Läkare, utredningssköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer.

 


Kursinnehåll

Kursen tar upp lagstiftning, föreskrifter, roller och ansvar, utredning inför vävnadsdonation, anhörigkontakt, samtyckesutredning, dokumentation, tillvaratagande, transporter, preparering och förvaring av vävnader, samt transplantation av vävnader. Kursen utgår från det nationella perspektivet i vävnadshanteringen. Kursen innehåller flera demonstrationsmoment.

Föreläsarna är inbjudna från hela landet, samtliga med lång och omfattande erfarenhet av vävnadsverksamheten.

23-sep
Tid Program Föreläsare
11.30-12.30 Registrering och lätt lunch
12.30-13.00 Introduktion, behov och tillgång till vävnader Mali Sjetne Rosdahl
13.00-13.30 Transplantationslagen. Vävnadslagen. Ulrika Peetz Hansson
13.30-14.15 Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsdonation IVO´s roll. EU´s roll i vävnadsdonation Mona Hansson
14.15-14.45 Kaffe
14.45-15.30 Omorganisation Vävnadsrådet. Organisation och framtida uppgifter Britt Arrelöw
15.30-16.00 DAL och DAS. Vilka uppgifter har ,donationsansvarig läkare och sjuksköterska? Mårten Unnerbäck
Bensträckare
16.10-16.40 Vävnadsdonation inom rättsmedicin Elias Palm
16.40-17.45 Sekretess Elias Palm
24-sep
Tid Program Föreläsare
08.30-09.00 Vävnadsdonation i samband med organdonation Rocio Alonso
09.00-09.40 Utredning inför vävnadsdonation – donatorer från RMV Jesper Greby
09.40-10.15 Utredning inför vävnadsdonation och kontraindikationer - donatorer från regionen Carina Forslund
10.15-10.45 Fika
10.45 -11.30 Kontakt med anhöriga, utredning av samtycke Camilla Segerström
11.30-12.00 En unik organisation för tillvaratagande av vävnad Anita Holgersson
12.00-12.30 Mottagande av vävnader på Vävnadsbanken Anna Härfstrand
12.30-13.30 Lunch 
13.30 -16.30 Grupp 1: Demonstration: Uttag av hjärta och hornhinnor (RM) Joachim Einarson, Martin Ragnerstam Veronica Forsberg
Grupp 2: Demonstration: Preparering av hjärtklaffar och hornhinnor (VB)
Preservation och förvaring av vävnader (VB)
Byte av demonstration efter ca. 90 min
Kaffe, Power Point presentation på Vävnadsbanken mellan demonstrationerna Carina Forslund
18.00
19.30
Guidad tur Kulturen i Lund
Gemensammiddag / socialt arrangemang
Kulturkrogen med 3 rätters middag
25-sep
Tid Program Föreläsare
08.30-12.30 Vävnader för forskning och undervisning Ida Axelsson
Transplantation av vävnader:
Senor Ulf Sigurdsson
Hörselben Marie Gisselsson Sohlen
Hjärtklaffar Kiet Tran
10.30-11.00 Fika
Hornhinnor Ingemar Gustafsson
Långa rörben Åke Hamberg
Hud Fredrik Huss
12.30-13.00 Avslut

 


Kostnad

Kursavgiften är 2000 kr, lunch och fika dagligen samt middag en kväll ingår i kursavgiften.

Kostnad för hotellrum ingår ej i kursavgiften. Resan samt tjänstledighet ersätts av respektive huvudman. Bokning av hotellrum sker av kursdeltagaren själv.


Kursledare

Mali Sjetne Rosdahl enhetschef, Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund och Jesper Greby, enhetschef, Rättsmedicinska avdelningen, Lund.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Mali Sjetne Rosdahl, Mali.SjetneRosdahl@skane.se och Jesper Greby, jesper.greby@rmv.se.

Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

 
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret.  Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.se


Specialkurs i vävnadsdonation 2020

Datum:
2020-09-23 - 2020-09-25, 12:00-12:00

Adress:
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

Platser:
6 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-08-21

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Kursavgift, 2000 kr