VävnadsrådetAnmälan till:
Specialkurs i vävnadsdonation år 2021
2021-03-17 - 2021-03-19, 11:30-13:00
Plats: Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

 

Arrangörer

Vävnadsrådet (SKR) och Rättsmedicinalverket i samarbete med Vävnadsbanken i Lund.


Målgrupp

Läkare, utredningssköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer.

 


Kursinnehåll 

Kursen tar upp lagstiftning, föreskrifter, roller och ansvar, utredning inför vävnadsdonation, anhörigkontakt, samtyckesutredning, dokumentation, tillvaratagande, transporter, preparering och förvaring av vävnader, samt transplantation av vävnader. Kursen utgår från det nationella perspektivet i vävnadshanteringen. Kursen innehåller flera demonstrationsmoment.

Föreläsarna är inbjudna från hela landet, samtliga med lång och omfattande erfarenhet av vävnadsverksamheten.

17 Mars

TidProgram 
11.30-12.30Registrering och lätt lunch
12.30-13.00Introduktion, behov och tillgång till vävnader 
13.00-13.30Transplantationslagen. Vävnadslagen. 
13.30-14.15Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsdonation IVO´s roll. EU´s roll i vävnadsdonation 
14.15-14.45Kaffe
14.45-15.30Omorganisation Vävnadsrådet. Organisation och framtida uppgifter 
15.30-16.00DAL och DAS. Vilka uppgifter har ,donationsansvarig läkare och sjuksköterska? 

Bensträckare
16.10-16.40Vävnadsdonation inom rättsmedicin 
16.40-17.45Sekretess 18 Mars

TidProgram
08.30-09.00Vävnadsdonation i samband med organdonation 
09.00-09.40Utredning inför vävnadsdonation – donatorer från RMV 
09.40-10.15Utredning inför vävnadsdonation och kontraindikationer - donatorer från regionen 
10.15-10.45Fika
10.45 -11.30Kontakt med anhöriga, utredning av samtycke 
11.30-12.00En unik organisation för tillvaratagande av vävnad
12.00-12.30Mottagande av vävnader på Vävnadsbanken
12.30-13.30Lunch 
13.30 -16.30Grupp 1: Demonstration: Uttag av hjärta och hornhinnor (RM) 

Grupp 2: Demonstration: Preparering av hjärtklaffar och hornhinnor (VB)

Preservation och förvaring av vävnader (VB)

Byte av demonstration efter ca. 90 min

Kaffe, Power Point presentation på Vävnadsbanken mellan demonstrationerna 
18.00
19.30
Guidad tur Kulturen i Lund
Gemensammiddag / socialt arrangemang


Kulturkrogen med 3 rätters middag19 Mars

TidProgram 
08.30-12.30Vävnader för forskning och undervisning

Transplantation av vävnader:

Senor 

Hörselben 

Hjärtklaffar 
10.30-11.00Fika

Hornhinnor 

Långa rörben 

Hud 
12.30-13.00Avslut 
Kostnad

Kursavgiften är 2000 kr, lunch och fika dagligen samt middag en kväll ingår i kursavgiften.

Kostnad för hotellrum ingår ej i kursavgiften. Resan samt tjänstledighet ersätts av respektive huvudman. Bokning av hotellrum sker av kursdeltagaren själv.


Kursledare

Mali Sjetne Rosdahl enhetschef, Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund och Jesper Greby, enhetschef, Rättsmedicinska avdelningen, Lund.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Mali Sjetne Rosdahl, Mali.SjetneRosdahl@skane.se och Jesper Greby, jesper.greby@rmv.se.

Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

 
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Specialkurs i vävnadsdonation år 2021

Datum:
2021-03-17 - 2021-03-19, 11:30-13:00

Adress:
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

Platser:
4 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2021-02-14

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Ange fullständig fakturaadress eller e-fakturaadress
 
Deltagare
 
 
Kursavgift, 2000 kr