Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande åtgärder och samtalsteknik. Norrlands universitetssjukhus, Umeå
2020-03-13 - 2020-03-13, 08:30-16:00
Plats: Föreläsningssal E04 i Byggnad M., , Umeå

 

 

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige. 

coursegoal

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och behöver styrkas i sin reella kompetens.

Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.


Blodgivningsbefrämjande åtgärder och samtalsteknik. Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Datum:
2020-03-13 - 2020-03-13, 08:30-16:00

Adress:
Föreläsningssal E04 i Byggnad M., , Umeå
Karta över sjukhuset

Platser:
38 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-02-19

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se