VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
Avancerad Donationsutbildning, Torekov
2020-11-24 - 2020-11-26, 11:00-15:00
Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

Syfte

Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen.

Att ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.

Kursmål

Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om:

• det kliniska och patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt

• diagnostik av total hjärninfarkt enligt direkta kriterier

• identifiering av donatorer -definitioner

• när och hur man samtalar med närstående om donation

• medicinskt omhändertagande av organdonator

• behov/koordinering/allokering av organ för transplantation

• kvalitetsmått/registrering av donationsprocessen

• rättsmedicinska aspekter på donation

uppdatering donationsutredningen - vad händer

 donationsorganisationen i Sverige och inblick i internationella modeller

Undervisningen sker genom simulatorsövningar, workshops, fallbeskrivningar, gruppdiskussioner och föreläsningar.  Kursen bygger på att deltagarna aktivt bidrar med egna erfarenheter och reflektioner och det förutsätts att sökande har grundläggande kunskaper sedan tidigare.

Målgrupp

• Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter.

• Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.

Antal deltagare 

20, jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift 

I kursavgiften (4000 kr.) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd 

Kursen startar den 24 november kl. 11.00 och slutar den 26 november kl.15.00

Anmälan och bekräftelse

Vid många sökande kan anmälan till kursen stängas innan sista anmälningsdatum.

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Ulrika Peetz-Hansson, R-DAS Södra sjukvårdsregionen.

E-post: Ulrika.Peetz-Hansson@skane.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret. Uppgifter om allergier/specialkost lämnas ut till konferensanläggning inför utbildningstillfället med raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.seAvancerad Donationsutbildning, Torekov

Datum:
2020-11-24 - 2020-11-26, 11:00-15:00

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
14 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-09-20

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare