VävnadsrådetAnmälan till:
Utbildning i samtycke för vävnadsdonation
2020-11-05 - 2020-11-06, 11:00-14:30
Plats: Häckeberga Slott, , 247 98 Genarp

 

Arrangör:

Vävnadsbanken i Lund, i samverkan med Nationella Vävnadsrådet. 


Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till samtyckesutredare inom sjukvården och Rättsmedicinalverket. Program:

Dag 1, 5 november                
10.30 -11.00    Registrering
11.00 -11.15    Inledning (Kursledningen)
11.15 -12.00    Vävnadsdonation och organisation i Sverige (Torsten Malm)
12.00 -13.00    Lunch
13.00 -13.30    Samtyckesreglerna (Torsten Malm)
13.30 -14.15    Möta människor i chock och sorg (Klas Abrahamsson)
14.15 - 14.45   Kaffe + kaka
14.45 – 15.45  Erfarenheter från vävnadsbanken i Lund (Anna Härfstrand och Camilla Segerström) 
15.45 – 16.45  Att styra ett samtal (Klas Abrahamsson)
19.00                Middag

Dag 2, 6 november                
8.30 - 10.00     Skapa samtalsmall + Fika
10.00 -10.30    Diskutera/Redovisa samtalsmallen
10.30 -11.45    Rollspel (Camilla Segerström och Klas Abrahamsson)
11.45 -12.45    Lunch
12.45 -14.00    Rollspel fortsättning
14.00 -14.15    Återkoppling/reflektion
14-15 – 14.30  Avslutning

Kostnad:

Kostnaden för utbildningen är 3500 kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.

Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

 

Frågor

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Camilla Segerström, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund. e-post: vavnadsbanken@skane.se

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Snarast efter sista anmälningsdagen kommer besked via mail angående om du kommit med på kursen. Avbokning innan 30 september är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift (3500 kr).

Faktura kommer separat till angiven adress efter kursen.

 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Vävnadsrådet har en kursdeltagarsförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. Endast den Nationella utbildningssamordnaren har tillgång till registret.  Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet, E-postadress Catharina.lindborg@skane.se


Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

Datum:
2020-11-05 - 2020-11-06, 11:00-14:30

Adress:
Häckeberga Slott, , 247 98 Genarp
  Till hemsida

Platser:
0 av 15 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2020-09-30

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
 
 
Kursavgift, 3500 kr