VävnadsrådetAnmälan till:
Specialkurs i vävnadsdonation år 2021
2021-09-15 - 2021-09-17, 11:30-13:00
Plats: Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

 

Arrangörer 

Vävnadsrådet (SKR) och Rättsmedicinalverket i samarbete med Vävnadsbanken i Lund.
Målgrupp

Läkare, utredningssköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer.

 


Kursinnehåll 

Kursen tar upp lagstiftning, föreskrifter, roller och ansvar, utredning inför vävnadsdonation, anhörigkontakt, samtyckesutredning, dokumentation, tillvaratagande, transporter, preparering och förvaring av vävnader, samt transplantation av vävnader. Kursen utgår från det nationella perspektivet i vävnadshanteringen. Kursen innehåller flera demonstrationsmoment.

Föreläsarna är inbjudna från hela landet, samtliga med lång och omfattande erfarenhet av vävnadsverksamheten.

Kostnad

Kursavgiften är 2000 kr, lunch och fika dagligen samt middag en kväll ingår i kursavgiften.

Kostnad för hotellrum ingår ej i kursavgiften. Resan samt tjänstledighet ersätts av respektive huvudman. Bokning av hotellrum sker av kursdeltagaren själv.


Kursledare 

Mali Sjetne Rosdahl enhetschef, Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund och Jesper Greby, enhetschef, Rättsmedicinska avdelningen, Lund.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Mali Sjetne Rosdahl, Mali.SjetneRosdahl@skane.se och Jesper Greby, jesper.greby@rmv.se

Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas. 
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Specialkurs i vävnadsdonation år 2021

Datum:
2021-09-15 - 2021-09-17, 11:30-13:00

Adress:
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

Platser:
12 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2021-08-16

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Ange fullständig fakturaadress eller e-fakturaadress
 
Deltagare
 
 
Deltagaravgift, 2000 kr