VävnadsrådetAnmälan till:
Avancerad Donationsutbildning, Torekov
2021-10-19 - 2021-10-21, 11:00-15:00
Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

Syfte

Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen. 

Att ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.Kursmål 

Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om: 

 • det kliniska och patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt 

 • diagnostik av total hjärninfarkt enligt direkta kriterier 

 • identifiering av donatorer -definitioner 

 • när och hur man samtalar med närstående om donation 

 • medicinskt omhändertagande av organdonator 

 • behov/koordinering/allokering av organ för transplantation 

 • kvalitetsmått/registrering av donationsprocessen 

 • rättsmedicinska aspekter på donation 

 • uppdatering av regeringens proposition om Organdonation – vad händer 

 • donationsorganisationen i Sverige och inblick i internationella modeller

 • donation av organ från barn

Undervisningen sker genom simulatorsövningar, workshops, fallbeskrivningar, gruppdiskussioner och föreläsningar.  Kursen bygger på att deltagarna aktivt bidrar med egna erfarenheter och reflektioner och det förutsätts att sökande har grundläggande kunskaper sedan tidigare. Målgrupp

• Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter. 

• Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga. 

Antal deltagare

20, jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift 

I kursavgiften (4000 kr.) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd 

Kursen startar den 19 oktober kl. 11.00 och slutar den 21 oktober kl.15.00

Anmälan och bekräftelse 

Vid många sökande kan anmälan till kursen stängas innan sista anmälningsdatum.

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Ulrika Peetz-Hansson, R-DAS Södra sjukvårdsregionen.

E-post: Ulrika.Peetz-Hansson@skane.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Vid för lågt deltagarantal eller pga. rådande pandemi kan vi bli tvungna att ställa in kursen. Då meddelar vi detta.
 Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.  
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Avancerad Donationsutbildning, Torekov

Datum:
2021-10-19 - 2021-10-21, 11:00-15:00

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
18 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2021-08-26

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare