VävnadsrådetAnmälan till:
Specialkurs i vävnadsdonation
2022-03-16 - 2022-03-18, 11:30-13:00
Plats: Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

 

Arrangörer 

Vävnadsrådet (SKR) och Rättsmedicinalverket i samarbete med Vävnadsbanken i Lund.


Målgrupp 

Läkare, utredningssköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer.
Kursinnehåll 

Kursen tar upp lagstiftning, föreskrifter, roller och ansvar, utredning inför vävnadsdonation, anhörigkontakt, samtyckesutredning, dokumentation, tillvaratagande, transporter, preparering och förvaring av vävnader, samt transplantation av vävnader. Kursen utgår från det nationella perspektivet i vävnadshanteringen. Kursen innehåller flera demonstrationsmoment.

Föreläsarna är inbjudna från hela landet, samtliga med lång och omfattande erfarenhet av vävnadsverksamheten.

Prel. program

16-marsTid

Program

Föreläsare

11.30-12.30

Registrering och lätt lunch


12.30-13.00

Introduktion, behov och tillgång till vävnader

Mali Sjetne Rosdahl

13.00-13.30

Transplantationslagen Vävnadslagen

Ulrika Peetz Hansson

13.30-14.15

 Information från Socialstyrelsen

Carin Franzén och Linda Savolainen

14.15-14.45

Kaffe


14.45-15.30

 Vävnadsdonation inom rättsmedicin

 

Daniel Krona

15.30-16.30

 Sekretess       

Daniel Krona

 

16.30-16.45

Bensträckare


16.45-17.30


Omorganisation Vävnadsrådet. Organisation och framtida uppgifter

 Vävnadsrådets ordförande

17.30-18.00

DAL och DAS. Vilka uppgifter har ,donationsansvarig läkare och sjuksköterska?               

 

Malin Rundgren
17-marsTid

Program

Föreläsare

08.30-09.00

Vävnadsdonation i samband med organdonation

Rocio Alonso

09.00-09.40

Utredning inför vävnadsdonation – donatorer från RMV

Kajsa Kepplerus

09.40-10.15

Utredning inför vävnadsdonation och kontraindikationer - donatorer från regionen

Carina Forslund

10.15-10.45

Fika


10.45 -11.30

Kontakt med anhöriga, utredning av samtycke           

Camilla Segerström

11.30-12.00

En unik organisation för tillvaratagande av vävnad

Anita Holgersson  

12.00-12.30

Mottagande av vävnader på Vävnadsbanken

Anna Härfstrand

12.30-13.30

Lunch   


13.30 -16.30

Grupp 1: Demonstration: Uttag av hjärta och hornhinnor (RM)

Joachim Einarson, Martin Ragnerstam och Veronica Forsberg


Grupp 2: Demonstration: Preparering av hjärtklaffar och hornhinnor (VB)Preservation och förvaring av vävnader (VB)Byte av demonstration efter ca. 90 minKaffe, Power Point presentation på Vävnadsbanken mellan demonstrationerna

Carina Forslund

19.30

Gemensammiddag/ Socialt arrangemang 

18-marTid

Program

Föreläsare

08.30-12.30

Vävnader för forskning

Ida Axelsson


Transplantation av vävnader:Senor

Ola Svejme


Hörselben

Marie Gisselsson Solen


Hjärtklaffar

Kiet Tran

10.30-11.00

Fika


11.00-11.30

Hornhinnor

Ingemar Gustafsson

11.30-12.00

Långa rörben

Åke Hamberg

12.00-12.30

Hud

Fredrik Huss

12.30-13.00

Avslut

 

Kostnad 

Kursavgiften är 2000 kr, lunch och fika dagligen samt middag en kväll ingår i kursavgiften.

Kostnad för hotellrum ingår ej i kursavgiften. Resan samt tjänstledighet ersätts av respektive huvudman. Bokning av hotellrum sker av kursdeltagaren själv. 

 

Kursledare 

Mali Sjetne Rosdahl enhetschef, Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund och Jesper Greby, enhetschef, Rättsmedicinska avdelningen, Lund.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Mali Sjetne Rosdahl, Mali.SjetneRosdahl@skane.se och Jesper Greby, jesper.greby@rmv.se

Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas. 
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Specialkurs i vävnadsdonation

Datum:
2022-03-16 - 2022-03-18, 11:30-13:00

Adress:
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

Platser:
21 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-02-16

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
 
 
Kursavgift, 2000 kr