Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Specialkurs i vävnadsdonation
2022-03-16 - 2022-03-18, 11:30-13:00
Plats: Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

 

 

Arrangörer 

Vävnadsrådet (SKR) och Rättsmedicinalverket i samarbete med Vävnadsbanken i Lund.


Målgrupp 

Läkare, utredningssköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer.


coursegoal

Kostnad 

Kursavgiften är 2000 kr, lunch och fika dagligen samt middag en kväll ingår i kursavgiften.

Kostnad för hotellrum ingår ej i kursavgiften. Resan samt tjänstledighet ersätts av respektive huvudman. Bokning av hotellrum sker av kursdeltagaren själv. 

 

Kursledare 

Mali Sjetne Rosdahl enhetschef, Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund och Jesper Greby, enhetschef, Rättsmedicinska avdelningen, Lund.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Mali Sjetne Rosdahl, Mali.SjetneRosdahl@skane.se och Jesper Greby, jesper.greby@rmv.se

Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas. Specialkurs i vävnadsdonation

Datum:
2022-03-16 - 2022-03-18, 11:30-13:00

Adress:
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund , Bara vägen 37, 22185 Lund

Platser:
30 av 31 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-02-27

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se